Tunel nawęglania PEC Racibórz

Antykorozja stali wraz z naprawą kompozytową konstrukcji stalowej.